Εργάσου σε εμάς

Οι εργαζόμενοί μας είναι αυτοί που κάνουν πράξη καθημερινά το όραμά μας και αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο του οργανισμού μας. Χάρη στη δική τους δουλειά και προσφορά, στηρίζουμε εδώ και 45 χρόνια συνανθρώπους μας και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στην κοινωνία.

Το ΚΜΟΠ Social Net αναζητά Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Διερμηνείς, Εκπαιδευτικούς.

Αν σε ενδιαφέρει να γίνεις μέρος της ομάδας μας, στείλε μας το βιογραφικό σου!

Work with Us
Work with Us
Οι εργαζόμενοί μας είναι αυτοί που κάνουν πράξη καθημερινά το όραμά μας και αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο του οργανισμού μας. Χάρη στη δική τους δουλειά και προσφορά, στηρίζουμε εδώ και 45 χρόνια συνανθρώπους μας και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στην κοινωνία. Αναζητούμε … Αν σε ενδιαφέρει να γίνεις μέρος της ομάδας μας, στείλε μας το βιογραφικό σου!