ΚΜΟΠ

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, με 45 χρόνια εμπειρίας στη στήριξη μη προνομιούχων ομάδων.

Το ΚΜΟΠ μελετά, αναλύει, προτείνει λύσεις και παρεμβαίνει για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων με όρους δικαιοσύνης, καινοτομίας, βιωσιμότητας και ισόρροπης ανάπτυξης. Στηρίζει έμπρακτα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσα από την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, την υλοποίηση κοινωνικών πρωτοβουλιών, την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Απώτερος σκοπός του ΚΜΟΠ είναι να συμβάλει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής και στην υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που προάγουν την ατομική ευημερία, μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες και προωθούν την χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη.

Στα μεγάλα έργα του ΚΜΟΠ συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η λειτουργία των πρώτων Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), την περίοδο 1979 – 1983, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και η δημιουργία σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Επίσης, το ΚΜΟΠ διατηρεί τρεις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για άτομα με ψυχικές διαταραχές και ένα κέντρο ημέρας για άτομα με ψυχικά προβλήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το https://www.kmop.gr/.