Όροι πολιτικής προστασίας και απορρήτου

Ο ιστότοπος του Social Net δεσμεύεται στους όρους Πολιτικής Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξηγεί τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η κοινωνική υπηρεσία Social Net, τη χρήση, διαχείριση και προστασία τους, καθώς και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

Ο ιστότοπος Social Net μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με:

  • τον τομέα του Διαδικτύου και διευθύνσεις IP
  • την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας
  • προσωπικές πληροφορίες, που παρέχετε εσείς ή ενημερώνονται μέσω της Google κατά την είσοδό σας με τον προσωπικό σας λογαριασμό.

Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες που επισκεφθήκατε τοποθετώντας “cookies” στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μπορείτε να απορρίψετε, να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε τα cookies του Διαδικτύου κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου.

Η χρήση των δεδομένων αυτών γίνεται για τους παρακάτω λόγους:

  • Στατιστικές αναλύσεις χρήσεως των υπηρεσιών του ιστότοπου
  • Οργάνωση και διαχείριση συναντήσεων/ συνεδριών
  • Ενημερώσεις για νέα της κοινωνικής υπηρεσίας/ Newsletter
  • Αιτήσεις απασχόλησης εθελοντών
  • …………… (κ.α.)

Η υπηρεσία Social Net δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων σας και στη μη παροχή/ κοινοποίηση αυτών προς τρίτους εκτός εάν υπάρχει η απαραίτητη άδεια από εσάς ή υποχρεούμαστε βάσει νομοθεσίες να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες αυτές.

Τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να κοινοποιηθούν, μετά την άδειά σας, σε τρίτα μέρη που συνδέονται με την κοινωνική υπηρεσία Social Net, όπου κρίνεται απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο έχετε υποβάλει τις εν λόγω πληροφορίες και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στις υπηρεσίες μας.

Τα στοιχεία σας θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την επιτέλεση του σκοπού για τον οποίο τα κοινοποιήσατε, καθώς και με βάσει ό,τι ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ορισμένες πληροφορίες, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προαιρετικά το όνομά σας, θα αποθηκευτούν σε ένα τρίτο σύστημα αλληλογραφίας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα και δράσεις της υπηρεσίας μας.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα σταλούν μόνο εφόσον μας έχετε δώσει την απαραίτητη άδεια να το πράξουμε. Τυχόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας σταλούν, θα σας επιτρέψουν να διαγραφείτε από τη λίστα αλληλογραφίας εάν το επιθυμείτε.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, να τα τροποποιήσετε ή και να αιτηθείτε διαγραφής τους έπειτα από αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: ___________

Ο επισκέπτης του ιστότοπου αποδέχεται και συναινεί στους παρόντες όρους χρήσης και στη συλλογή και διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Η ως άνω πολιτική απορρήτου και οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας μας είναι απόλυτα νόμιμοι, ακολουθώντας τον Κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR).