Υποστήριξη και φροντίδα ΑμεΑ και των οικογενειών τους

Δράσεις ψυχοκοινωνικής και ιατρικής υποστήριξης με γνώμονα οχτώ βασικούς πυλώνες: την προσβασιμότητα, τη συμμετοχή, την ισότητα, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία, την υγεία και την εξωτερική δράση.

Υποστήριξη εφήβων / νέων με υψηλό κίνδυνο παραβατικότητας

Δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης σε εφήβους και στις οικογένειές τους.

Υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ατόμων Τρίτης Ηλικίας

Δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και φροντίδα ημέρας σε ηλικιωμένους  που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες με σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβιώσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωή τους.

Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της ψυχικής υγείας και την αντιμετώπιση ψυχολογικών και κοινωνικών προκλήσεων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Έμφαση δίνεται σε θέματα που αφορούν και την ενδυνάμωση προσφύγων και μεταναστών.

Εργασιακή Συμβουλευτική

Η εργασιακή συμβουλευτική εστιάζει στα χαρακτηριστικά, τα δυνατά στοιχεία, τις ανησυχίες και τις φιλοδοξίες του ατόμου. Η δημιουργία ενός βιογραφικού σημειώματος, οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας και η προετοιμασία για μια συνέντευξη εργασίας είναι βασικά θέματα που καλύπτονται στις συνεδρίες.

Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της ψυχικής υγείας και την αντιμετώπιση ψυχολογικών και κοινωνικών προκλήσεων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού. Έμφαση δίνεται σε θέματα που αφορούν και την ενδυνάμωση προσφύγων και μεταναστών.

Εργασιακή Συμβουλευτική

Η εργασιακή συμβουλευτική εστιάζει στα χαρακτηριστικά, τα δυνατά στοιχεία, τις ανησυχίες και τις φιλοδοξίες του ατόμου. Η δημιουργία ενός βιογραφικού σημειώματος, οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας και η προετοιμασία για μια συνέντευξη εργασίας είναι βασικά θέματα που καλύπτονται στις συνεδρίες.