Υποστήριξη εφήβων έως 15 ετών με υψηλό κίνδυνο παραβατικότητας

Η εφηβεία είναι μία μεταβατική περίοδος από τη παιδική στην ενήλικη ζωή, κατά την οποία τα άτομα βιώνουν πρωτόγνωρες ψυχοσυναισθηματικές αλλαγές, που μπορούν να τους οδηγήσουν σε συμπεριφορές υψηλού κοινωνικού κινδύνου και παραβατικότητας.

Ο στόχος του Social Net

Να συνεισφέρει στην πρόληψη των φαινομένων του σχολικού εκφοβισμού, της νεανικής παραβατικότητας, της σχολικής διαρροής και του κοινωνικού στίγματος.

Τι προσφέρουμε;

Ομαδικές Δράσεις

 • Ομάδες συμβουλευτικής και ψυχοεκπαίδευσης σε εφήβους

 • Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης σε εφήβους

 • Ομάδες συμβουλευτικής και εστιασμένης συζήτησης (workshops) σε ομάδες γονέων/συλλόγους γονέων και κηδεμόνων

 • Δράσεις κοινωνικής ένταξης και δικτύωσης με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών

Ατομικές Δράσεις

 • Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη σε εφήβους

 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη στο οικογενειακό πλαίσιο

Η ομάδα μας

Είναι πολυκλαδική και απαρτίζεται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς θεραπευτές.

Σε ποιον απευθύνεται το πρόγραμμα;

Σε εφήβους έως 15 ετών και τις οικογένειές τους που διαμένουν στο Δήμο του Πειραιά.

“Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πίσω από ένα παιδί που παραβιάζει τα όρια, υπάρχει μια ευαίσθητη φωνή που ζητά υποστήριξη”

Η υπηρεσία πραγματοποιείται με τη σύμπραξη των:

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης:
«Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.)» και κωδικό ΟΠΣ 5093139 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» στα πλαίσια της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», με αρ. πρωτ. 20438/323/24-5-2021 απόφασης ένταξης του Δημάρχου Πειραιά. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Support for adolescents/young people at high risk of social exclusion

Η εφηβεία είναι μια δύσκολη περίοδος τόσο για το ίδιο το παιδί, όσο και για τους ανθρώπους γύρω του. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, πρωτόγνωρες ψυχοσυναισθηματικές καταστάσεις μπορούν συχνά να οδηγήσουν τους εφήβους σε επιθετικές συμπεριφορές ή και παραβατικότητα.

Ο στόχος μας

Η πρόληψη των φαινομένων του ενδοσχολικού εκφοβισμού, της νεανικής παραβατικότητας, της σχολικής διαρροής και του κοινωνικού στίγματος. 

Τι προσφέρουμε;

Δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κοινωνικοποίησης, δημιουργικής απασχόλησης και εκπαίδευσης σε εφήβους και στις οικογένειές τους.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχουμε:

 • Ομάδες συμβουλευτικής και ψυχοεκπαίδευσης σε παιδιά
 • Ομάδες δημιουργικής απασχόλησης σε παιδιά
 • Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά έως 15 ετών
 • Ομάδες συμβουλευτικής και workshops σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων
 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη στο οικογενειακό πλαίσιο
 • Δράσεις κοινωνικής ένταξης και κινητοποίησης μέσω ομάδων δικτύωσης και κοινωνικοποίησης

Η ομάδα μας

Είναι πολυκλαδική και απαρτίζεται από γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς θεραπευτές. 

Σε ποιον απευθύνεται το πρόγραμμα;

Σε εφήβους, νέους και τις οικογένειές τους που διαμένουν στον Δήμο του Πειραιά.

“Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πίσω από ένα παιδί που παραβιάζει τα όρια, υπάρχει μια ευαίσθητη φωνή που ζητά υποστήριξη”

Διάρκεια

Κατά περίπτωση

Τύπος Υπηρεσίας

Διαδικτυακή ή Δια Ζώσης Συνεδρία

Μορφή Υπηρεσίας

Ατομική/ομαδική Συμβουλευτική

Γλώσσα

Ελληνικά