Εργασιακή Συμβουλευτική

Εργασιακή Συμβουλευτική παρέχεται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως μακροχρόνια ανέργους, μονογονείς, θύματα trafficking, μετανάστες/τριες, πρόσφυγες και αιτούντες/ούσες άσυλο, με στόχο να συμβάλει στην ένταξη ή στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η εργασιακή συμβουλευτική εστιάζει στα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα δυνατά στοιχεία, τις ανησυχίες, τις προτιμήσεις, τα κίνητρα και τις φιλοδοξίες κάθε ατόμου. Η δημιουργία ή η βελτίωση ενός βιογραφικού σημειώματος, οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας και η προετοιμασία για μια συνέντευξη είναι μερικά από τα θέματα που καλύπτονται στις συνεδρίες.

Εργασιακή Συμβουλευτική παρέχεται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως μακροχρόνια άνεργους, μονογονείς, θύματα trafficking, μετανάστες/τριες, πρόσφυγες και αιτούντες/ούσες άσυλο, με στόχο να συμβάλει στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η εργασιακή συμβουλευτική εστιάζει στα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα δυνατά στοιχεία, τις ανησυχίες, τις προτιμήσεις, τα κίνητρα και τις φιλοδοξίες κάθε ατόμου. Η δημιουργία ή βελτίωση ενός βιογραφικού σημειώματος, οι τεχνικές αναζήτησης εργασίας και η προετοιμασία για μια συνέντευξη είναι μερικά από τα θέματα που καλύπτονται στις συνεδρίες.

Διάρκεια

1-5 Συνεδρίες/ Άτομο

Τύπος Υπηρεσίας

Διαδικτυακή ή Δια Ζώσης Συνεδρία

Μορφή Υπηρεσίας

Ατομική Συμβουλευτική

Γλώσσα

Ελληνικά/ Αγγλικά