Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Στόχος μας είναι η προστασία της ψυχικής υγείας και η αντιμετώπιση των ψυχολογικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Μέσα από ατομικές συναντήσεις, έμπειροι σύμβουλοι και ψυχολόγοι συζητούν με τους ωφελούμενους τα προβλήματα και τις ανάγκες τους, ενώ ενθαρρύνουν την κοινωνική συμμετοχή και δραστηριοποίησή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα που αφορούν την ενδυνάμωση προσφύγων και μεταναστών/ριών. Οι υπηρεσίες του Social Net προσφέρονται είτε δια ζώσης, στο κέντρο του Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, είτε εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών (Skype, Zoom, WhatsApp, Viber).
Στόχος μας είναι η προστασία της ψυχικής υγείας και η αντιμετώπιση των ψυχολογικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Μέσα από ατομικές συναντήσεις, έμπειροι σύμβουλοι και ψυχολόγοι συζητούν με τους ωφελούμενους τα προβλήματα και τις ανάγκες τους, ενώ ενθαρρύνουν την κοινωνική συμμετοχή και δραστηριοποίησή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα που αφορούν την ενδυνάμωση προσφύγων και μεταναστών/ριών. Οι υπηρεσίες του Social Net προσφέρονται είτε δια ζώσης, στο κέντρο του Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, είτε εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών (Skype, Zoom, WhatsApp, Viber).

Διάρκεια

1-3 Συνεδρίες/ Άτομο

Τύπος Υπηρεσίας

Διαδικτυακή ή Δια Ζώσης Συνεδρία

Μορφή Υπηρεσίας

Ατομική/ομαδική Συμβουλευτική

Γλώσσα

Ελληνικά/ Αγγλικά