Όροι Χρήσης

Προοίμιο

Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων, που διέπουν τη χρήση (εφεξής «’Oροι Χρήσης») τou διαδικτυακού τόπου www.social-net.kmop.org., τον οποίο το «ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Κιανοτομίας» -αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Σκουφά 75, 10680 (εφεξής «Οργάνωση») – έχει διαμορφώσει, προκειμένου να επικοινωνεί με τους υποστηρικτές της, αλλά και με απλούς επισκέπτες τoυ ιστοχώρου της, που επιθυμούν να ενημερωθούν για το έργο και τη δράση της Οργάνωσης.

Προϋποθέσεις Χρήσης

Οι επισκέπτες/ χρήστες της Ιστοσελίδας (εφεξής «Χρήστες») οφείλουν να διαβάσουν προσεχτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, πριν από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας.

Ευθύνη Χρηστών

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας και σε σχέση με αυτήν.

Περιορισμός Ευθύνης της Οργάνωσης

Η Οργάνωση επιδιώκει με κάθε μέσο την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών της Ιστοσελίδας της, καταβάλλοντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας της να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, επάρκεια και διαθεσιμότητα.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήματα

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Οργάνωσης και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Ανήλικοι χρήστες

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας, που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.

Πρόσβαση στις πληροφορίες

Για κάθε διεκπεραίωση σύμβασης Αναδοχής, πραγματοποίηση δωρεάς ή παραγγελίας για αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Οργάνωσης, απαιτείται η συλλογή προσωπικών στοιχείων των χρηστών και η έκδοση του αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού.

Cookies

Η Οργάνωση έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της Iστοσελίδας της.

Διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διορθωθεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί από την Ιστοσελίδα της Οργάνωσης μια πληροφορία που τον αφορά, η Οργάνωση θα ενεργήσει έτσι ώστε να γίνει άμεσα η αλλαγή.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Οργάνωση δεσμεύεται, όσον αφορά την κατά το δυνατό εξασφάλιση της ασφάλειας, του απορρήτου και της ακεραιότητας των δεδομένων, που συλλέγει, σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας της.

Αποδοχή των διαδικασιών προστασίας του απορρήτου

Η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο για την αυτοδίκαιη και ρητή αποδοχή της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και των προαναφερομένων Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.