Υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ατόμων Τρίτης Ηλικίας

Λόγω της παρατεταμένης κοινωνικής κρίσης τα άτομα Τρίτης Ηλικίας μερικές φορές βιώνουν αισθήματα μοναξιάς και ανασφάλειας που προέρχονται από το ευρύτερο κοινωνικό ή ακόμα και από το οικείο τους περιβάλλον.

Ο στόχος του Έργου

Η υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων μέσω της κάλυψης των αναγκών τους και της κοινωνικής τους ενδυνάμωσης.

Τι προσφέρουμε;

  • Κατ’οίκον υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης
  • Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη
  • Ομαδικές δράσεις κοινωνικής ένταξης και ψυχαγωγίας

Η ομάδα μας

Είναι πολυκλαδική και απαρτίζεται από γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς θεραπευτές.

Σε ποιον απευθύνεται το πρόγραμμα;

Σε άτομα άνω των 68 ετών που διαμένουν στο Δήμο Πειραιά με προτεραιότητα στη Β’ και Γ’ Δημοτική Κοινότητα.

“Πιστεύουμε ακράδαντα ότι εκείνος που μπορεί να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες, δεν γερνάει ποτέ”

Η υπηρεσία πραγματοποιείται με τη σύμπραξη των:

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης:
«Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.)» και κωδικό ΟΠΣ 5093139 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» στα πλαίσια της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», με αρ. πρωτ. 20438/323/24-5-2021 απόφασης ένταξης του Δημάρχου Πειραιά. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Elderly Care

Τα άτομα τρίτης ηλικίας συχνά βιώνουν αισθήματα μοναξιάς, ανασφάλειας, εγκατάλειψης και απόρριψης από το ευρύτερο κοινωνικό ή ακόμα και από το οικογενειακό περιβάλλον.

Ο στόχος μας

Η υποστήριξη της αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων μέσω της κάλυψης των αναγκών τους και της κοινωνικής τους ενδυνάμωσης.

Τι προσφέρουμε;

Δράσεις ψυχοκοινωνικής και ιατρικής υποστήριξης με γνώμονα οχτώ βασικούς πυλώνες: την προσβασιμότητα, τη συμμετοχή, την ισότητα, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία, την υγεία και την εξωτερική δράση.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχουμε:

  • Ολοκληρωμένη κατ’ οίκον φροντίδα
  • Ιατρική φροντίδα
  • Εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη σε ηλικιωμένους
  • Δράσεις κοινωνικής ένταξης και κινητοποίησης μέσω ομάδων δικτύωσης και κοινωνικοποίησης
  • Ψυχαγωγικές δράσεις

Η ομάδα μας

Είναι πολυκλαδική και απαρτίζεται από γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και ειδικούς θεραπευτές.

Σε ποιον απευθύνεται το πρόγραμμα;

Σε άτομα άνω των 68 ετών που διαμένουν στη Β’ και τη Γ’ Δημοτική Κοινότητα του Πειραιά.

“Πιστεύουμε ακράδαντα ότι εκείνος που μπορεί να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες, δεν γερνάει ποτέ”

Διάρκεια

Κατά περίπτωση

Τύπος Υπηρεσίας

Διαδικτυακή ή Δια Ζώσης Συνεδρία

Μορφή Υπηρεσίας

Ατομική/ομαδική Συμβουλευτική

Γλώσσα

Ελληνικά